Pogoji poslovanja

Podatki o ponudniku

Spletni portal www.kontrabant.si upravlja družba
Jabka, trgovina in storitve d.o.o., v nadaljevanju prodajalec
Ozeljan 32h,
5261 Šempas,
Slovenija, EU
DŠ: SI90813499
MŠ: 6556523000
Elektronski naslov: info@kontrabant.si
Telefon: +386 31 363 179
Podjetje Jabka, trgovina in storitve d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici (Srg. številka 2014/8077) kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 7.500 EUR.

Dostopnost informacij pred sklenitvijo pogodbe

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • podjetje, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,
 • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,
 • informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci
 • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,
 • pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov

Prodajalec ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let. Kupec mora biti v času oddaje naročila polnoleten. V nasprotnem primeru prodajalec takoj odstopi od pogodbe. S strinjanjem s splošnimi pogoji potrjujete da ste starejši od 18 let.
Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Izdan račun velja kot vstopnica na dogodku Dnevi odprtih kleti. Na dan dogodka kupec na prevzemnem mestu Grad Dobrovo z računom prevzame kozarec, vrečko za kozarec in zapestnico ter morebitne ostale storitve ali izdelke, ki so bili dokupljeni. Prevzem se izvrši v celoti, za vse izdelke, ki so navedeni na račun dne 11. in 12. 6. 2022 med 9:00 in 17:00.

Prevzem artiklov

Oddana naročila za artikle lahko kupec prevzame izključno osebno na območju Občine Brda po predhodnem dogovoru lokacije ter termina.

Odstop od pogodbe pri nakupu vstopnic

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok prične veljati naslednji dan od prevzema artikla. Za veljaven odstop od pogodbe se šteje le pisni odstop preko e-pošte ali pošte. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne po pošti na naslov prodajalca ali ga osebno prinese na naslov prodajalca ob dogovorjenem času.

Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Uveljavljanje stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo, ob tem pa odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki potrošnik prodajalcu sporoči osebno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Plačilna sredstva

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • Plačilo po predračunu, ki mora biti opravljeno pred rokom plačila, sicer ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe. Plačilo se šteje za opravljeno z dnem, ko je dal kupec nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet. Vstopnica (račun) je izdan ko prejmemo zadevna sredstva na naš bančni račun:
  Jabka d.o.o., Ozeljan 32h, 5261 Šempas
  TRR SI56 0475 0000 2245 795, odprt pri NKBM d.d., SWIFT: KBMASI2X
  Za sklic uporabite SI00 in številko računa
 • Uporaba plačilne ali kreditne kartice preko Stripe plačilnega sistema (Visa, Mastercard, Maestro in American Express). Vstopnica (račun) je v tem primeru izdana takoj.

Cene

Cene so v EUR in vključujejo DDV. Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena. Prodajalec si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila tj. na dan zaključka in oddaje naročila.

Pritožbeni postopek

Pritožbo oddate v pisni obliki na elektronski naslov info@dokbrda.si. V pritožbi prosimo navedite vaše kontaktne informacije in natančen opis pritožbe. Prodajalec se obvezuje, da bo vse reklamacije obravnaval resno in poskušal najti ustrezen način za zadovoljstvo. Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in prodajalec in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je prodajalec, kot posrednik pri prodaji vstopnic dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Jabka, trgovina in storitve d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Jabka, trgovina in storitve d.o.o. omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Vklopi razum, zahtevaj račun

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.