Prijava / Registracija

Pravila dobrodelne dražbe vin v sklopu dogodka DOK Brda 2023

 1. Z udeležbo na dražbi vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila.

 2. Organizatorja dražbe sta Kontrabant, d.o.o., Vipolže 76A, 5212 Dobrovo v Brdih (v nadaljevanju Kontrabant) in Rotary klub Medana-Goriška, Plešivo 37A, 5212 Dobrovo v Brdih (v nadaljevanju Rotary klub Medana-Goriška).
  Rotary klub Medana-Goriška se zavezuje, da zagotovi predmete dražbe in tekoči račun, na katerega se izplača iztržena vrednost, Kontrabant pa brezplačno zagotovi infrastrukturo za izvedbo dražbe.
  Dražba je javna in poteka na spletnem portalu www.kontrabant.si.
  Iztržen znesek je namenjen za nakup enega ali več defibrilatorjev, s katerimi bodo pokrite najbolj frekventne točke na območju Brd.

 3. Predmet dražbe so polnjene 3-literske steklenica vina, ki so jih za namen dobrodelne dražbe darovali briški vinarji. Celoten seznam vinarjev in vin je objavljen na spletnem portalu www.kontrabant.si.
  Vsaka steklenica poseduje svojo unikatno umetniško poslikavo, ki so jo za namen dobrodelne dražbe ustvarili umetniki Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti – ART CIRCLE. Celoten seznam vseh sodelujočih umetnikov je objavljen na spletnem portalu www.kontrabant.si.

 4. Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne ali fizične osebe, starejše od 18 let, ki na spletnem portalu www.kontrabant.si, preko vstopnega obrazca podajo podatke o identiteti in kontaktne podatke.
  S poslanimi podatki dražitelj – fizična oseba ali pooblaščeni zastopnik pravne osebe – izrecno jamči za točnost posredovanih podatkov, nepreklicnost ponujenih zneskov na dražbi, da ima ustrezna pooblastila za udeležbo na dražbi in da bo zneske poravnal skladno s temi pravili.

 5. Upravljalec osebnih podatkov dražiteljev, potrebnih za sodelovanje v dražbi, je Kontrabat, Rotary klub Medana-Goriška pa bo seznanjen samo z zmagovalci dražbe za namen izročitve predmetov dražbe.
  Z osebnimi podatki bo upravljalec ravnal skrbno in odgovorno, zbiral in obdeloval pa jih bo skladno z evropsko in slovensko zakonodajo. Več o tem na spletni strani www.kontrabant.si.

 6. Dražitelji pri dražbi uporabljajo spletni obrazec, dostopen na spletnem portalu www.kontrabant.si, v katerem navedejo znesek za dražitev predmeta dražbe iz 3. točke.
  Izklicna cena za vsak posamezno steklenico vina je 150,00 evrov. Dražitelji lahko izklicno ceno poljubno zvišujejo.
  Dražitelj ali kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja organizatorjema.

 7. Dražba se začne 23. 5. 2023 ob 12.00 uri, in sicer, ko se na spletnem portalu www.kontrabant.si javno izkličejo predmeti dražbe z izklicnimi cenami in vpraša dražitelje, ter se konča 6. 6. 2023 ob 12.00 uri.

 8. Dražitelji lahko zvišujejo izklicno ceno za znesek določen v 6. točki teh pravil. Oddana ponudba je zavezujoča. Ko dražitelj ponudi vrednost za odkup predmeta na dražbi, se s tem zaveže, da ga bo tudi kupil v primeru zmage.

 9. Dražba se konča dne 6. 6. 2023 ob 12.00 uri. Po zaključku dražbe se na spletnem portalu www.kontrabant.si razglasi vse kupce – dražitelje, ki so za posamezno steklenico ponudili najvišjo ceno.

  Vsak dan se (predvidoma dvakrat dnevno) na spletnem portalu www.kontrabant.si objavi najvišje ponudbe, ki so bile prejete v preteklih 24 urah, pri čemer je najvišji znesek zadnjega dne lahko objavljen večkrat v dnevu. Če bosta prejeti dve enaki ponudbi za isti produkt, bo veljavna tista, ki je bila prejeta prej. Dražitelj je ob višini zneska dolžan navesti tudi osebne podatke o identiteti in kontaktne podatke, oboje samo za namene dražbe. Ponudbe brez osebnih podatkov o identiteti in kontaktnih podatkov ne bodo upoštevane.

 10. Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni po zaključku dražbe, in sicer z nakazilom na transakcijski račun:
  Rotary klub Medana-Goriška
  Plešivo 37A, 5212 Dobrovo v Brdih
  TRR: SI56 0444 4000 2467 302
  Namen: DOK DOBRODELNOST 2023
  (brez sklica)


 11. Kupljene premične stvari kupcu po plačilu celotne kupnine izroči v last in posest Rotary klub Medana-Goriška na dan dogodka Dnevi odprtih kleti Brda – DOK 2023 oz. po dogovoru.

 12. Vsi dražitelji se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke (ime, priimek, e-naslov ter telefonska številka) uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe.
  Podatki dražiteljev ne bodo javno objavljeni, uporabljeni bodo le za kontakt s tistimi, ki bodo do konca dražbe za artikel oddali najvišje ponudbe.

 13. Dražitelji lahko zahtevajo:
 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih organizatorja o uporabniku obdelujeta,
 • popravek podatkov v primerih, ko dražitelji menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta organizatorja, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da organizatorja prenehata oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.
  Poleg tega lahko dražitelji:
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali organizatorjema.


Dražitelji pravice uveljavljajo tako, da Rotary klubu Medana-Goriška ali podjetju Kontrabant posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@rotarymedana.si ali info@kontrabant.si
 • na poštni naslov: Rotary klub Medana-Goriška, Plešivo 37A, 5212 Dobrovo v Brdih ali Kontrabant, d.o.o., Vipolže 76A, 5212 Dobrovo v Brdih.